Utdanning

Informasjon om videregående opplæring (klikk her)

Askim Piloten - Østfold fylkeskommune (klikk her)

VIGO (Opptak til videregående utdanning i Norge) (klikk her)

Utdanning i Norge (klikk her)

Jobbkompasset (Klikk her)

Kompetanse Norge (norsk prøver) (klikk her)

NOKUT Godkjenning av høyere utdanning (klikk her)

Samordna opptak (opptak til høyere utdanning i Norge) (klikk her)

Finansiering av ordinær videreutdanning (Statens Lånekasse) (klikk her)

Informasjon om flykningsstipend (klikk her)

Norsk kurs TRINN-3 (klikk her)

Folkeuniversitetet (kurs) (klikk her)

Engelsk test (klikk her) 

 

Informasjon om førerkort (klikk her)

 

Offentlige kontorer

UDI kontakt info (klikk her)

Husbanken (søke om bostøtte, startlån...) (klikk her)

Altinn.no (skattetrekksmelding, selvangivelse og div.) (klikk her)

Bestill skattekort (klikk her)

 

Søknadsskjemaer

Søke om oppholdstillatelse og reisedokument (klikk her)

Melding om flytting i Norge (klikk her)

Bestille skattekort (klikk her)

Bestille kodebrev MinID (klikk her)

 

 

Hva er MinId?

Informasjon på Norsk

ID-porten

ID-porten
ID-porten er en felles innloggingsløsning til offentlige tjenester. Med ID-porten kan du logge deg på mer enn 720 ulike tjenester fra offentlige etater.
For å kunne bruke digitale tjenester fra norske offentlige etater, må du ha en elektronisk ID (e-ID).
Du kan velge mellom fem forskjellige elektroniske IDer: MinID, BankID, BankID på mobil, Bypass eller Commfides.
En elektronisk ID bekrefter at du er den du sier du er når du logger inn digitale tjenester.
ID-porten drives av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi).

 

Informasjon på engelsk 

ID-porten

ID-porten is a common log in solution to public services. With ID-porten you can log in to more than 720 different services from government agencies.

In order to use digital services from Norwegian public agencies, you must have an electronic ID (e-ID).
You can choose between five different electronic IDs: MinID, BankID, BankID on mobile, Buypass or Commfides.
An electronic ID confirms that you are who you say you are when logging into digital services.

ID-porten is operated by the Agency for Public Management and eGovernment (Difi).

Informasjon på arabisk

 

ID-porten

ID-porten
ID-porten هو السجل المشترك في حل على الخدمات العامة. مع ID-porten يمكنك تسجيل الدخول إلى أكثر من 720 الخدمات المختلفة من وكالات حكومية.
من أجل استخدام الخدمات الرقمية من وكالات العامة النرويجية، يجب أن يكون لديك معرف الإلكتروني (E-ID).
يمكنك الاختيار من بين خمسة مختلفة معرفات الإلكترونية: MinID، BankID، BankID على المحمول، تجاوز أو Commfides.
معرف الكتروني يؤكد أنك أنت الذي تقول انك عند تسجيل الدخول إلى الخدمات الرقمية.
يتم تشغيل ID-porten وكالة للإدارة العامة والحكومة الإلكترونية (Difi).

Endre teksten ved å klikke på Rediger i tekstens ramme

Helsenorge.no (bytte fastlege, helsetrygdekort, frikort)

Sjekk ledig fastlege (klikk her)

Bytte fastlege (klikk her)

Bestille europeisk helsetrygdekort (klikk her)

Info om mine resepter (klikk her)

 

 

 

 

Aktuelle skjemaer for deltakere

Søknad om velferdspermisjon (klikk her)

Søknad om velferdspermisjon utover 10 dager (klikk her)

Søknad om omsorgspermisjon (klikk her)

Arbeidsattest mal (klikk her)

Fraværsoppgave for vgs / høyere utdanning (klikk her)

Egenmeldingsskjema (klikk her)

Bekreftelse på fravær i skoletiden (klikk her)

Fremmøteskjema arbeidspraksis (klikk her)

 

 

Aktuelle skjemaer for samarbeidspartnere

Innmeldingsskjema intro (klikk her)