Indre Østfold Introduksjonssenter

Myrveien 9
1815 Askim 

 

Indre Østfold introduksjonssenter er et interkommunalt samarbeid om introduksjonsprogram for deltakere fra Marker, Rakkestad, Hobøl, Spydeberg og Askim kommune. Introduksjonssenteret ble etablert februar 2005, og Askim kommune er vertskommune.

Organisatorisk er introduksjonssenteret plassert inn under NAV Askim.

Introduksjonssenterets styre består av tre rådmenn, og leder ved NAV Askim er styrets sekretær.

På introduksjonssenteret jobber det 3 engasjerte og dyktige medarbeidere som er opptatt av at alle deltakerne skal lykkes med sitt introduksjonsprogram. 

 

 

Ansatte ved Indre Østfold Introduksjonssenter

Koordinator/programrådgiver
Nermin Pasic
E-post: nermin.pasic@askim.kommune.no 
Mobil: 41 26 24 47

Programrådgiver
Mona Lisbeth Bye 
E-post: Mona.lisbeth.bye@askim.kommune.no 
Mobil: 41 28 85 82

Endre teksten ved å klikke på Rediger i tekstens ramme