Bosetting av flyktninger

Flyktninger som har fått opphold i Norge skal bosettes i en kommune. IMDi har ansvaret for å finne en egnet bosettingskommune.

Hvert år anmoder IMDi norske kommuner om å bosette et visst antall flyktninger som får oppholdstillatelse i Norge. Anmodningen baseres på et beregnet behov som fastsettes av Nasjonalt utvalg for mottak og bosetting.

 

 

 

 

(Tekst hentet fra www.imdi.no)

Nyttig å lese om kultursjokk ved flytting til et annet land

Kultursjokk (norsk)

Kultursjokk (arabisk)

Kultursjokk (tigrinja)